Foto: Peter Svensson

Vår förskola


Måla, bygga, cykla eller kanske dansa? Hos oss finns det möjlighet till flera aktiviteter, både inomhus och på vår fina gård. För oss är det viktigt att barnen tycker det är roligt att vara här och att de får utvecklas efter sin egen förmåga.

Våra avdelningar

Förskolan består av tre avdelningar:

Lejonet 3-6 år
Björnen 1-3 år
Giraffen 1-3 år

Förskolan har ca 55 barn och 12 pedagoger.

Rum för olika aktiviteter

Vår förskola ligger i ett hyreshus i Lunden. Varje avdelning består av flera mindre rum, där barnen kan leka i mindre grupper. Det finns även större rum som används för rörelselek, samling, måltid och vila. Lokalerna är ljusa och rymliga och ger möjlighet till aktiviteter som musik, skapande, rörelse, konstruktionslek med mera.

Vi tycker om att vara utomhus

Vi har en stor, grön och lummig gård, där barnen kan klättra, gunga, gräva och cykla. Här finns öppna gräsytor, buskar och asfaltvägar. Vi strävar efter att vara utomhus varje dag oavsett väder. De äldre barnen går ibland iväg på utflykt i närområdet.

Trygg och kunnig personal

På varje avdelning arbetar tre pedagoger - alla utbildade förskollärare och barnskötare. Vårt fokus ligger på att skapa trygga relationer med barnen.

En dag på förskolan

En dag kan se olika ut beroende på veckodag, avdelning och väder, men lek, vila, utevistelse och måltid är stående inslag. Vi öppnar och stänger förskolan på avdelning Björnen där barnen som kommer tidigt och/eller går hem sent startar och avslutar lugnt med saga, lek eller pyssel.

Frukost, lunch och mellanmål serveras under dagen.

Alla avdelningar är ute på gården tillsammans och där lär alla barn känna varandra och kan känna sig trygga med alla vuxna och barn. Vi firar påsk och midsommar tillsammans och har en gemensam sommarfest.

De yngre barnen har samlingar med sång, saga och enklare lekar. Ibland ingår ett mindre tema. Vi har även gymnastik och rörelse och vi skapar i mindre grupper.

De äldre arbetar efter teman, som barnen själva är med och bestämmer. Vi skapar, sjunger och leker i olika grupper. Vi lägger stor vikt vid den sociala utvecklingen - att vara en bra kompis.

Pedagogiken - så jobbar vi

Vi ser barnen som kompetenta individer, som får lära och utvecklas i en varm och inbjudande atmosfär. Det ska vara roligt att komma hit och att var här. Alla ska känna sig delaktiga och uppleva att alla har samma värde.

Vi ser omsorg och lärande som två viktiga faktorer i barnets utveckling. Vi vill att barnen ska uppleva lust och glädje i att utvecklas och lära. De ska få utvecklas i sin takt utifrån sin förmåga. Vi arbetar medvetet med att ge flickor och pojkar lika stort utrymme och att ge dem samma möjlighet att upptäcka, utforska och utveckla sina intressen.