Vår förskola

Förskolan öppnar i januari 2023. Vi strävar efter att i en lugn och trygg miljö bedriva en utvecklande och rolig verksamhet där barnen dagligen blir sedda, respekterade och bemöts utifrån sina färdigheter och behov.

Förskolan består av sex avdelningar och en fantastisk gård som bjuder barnen på utforskande i naturmiljö. Personalen är utbildade förskollärare och barnskötare med bred kompetens och engagemang för utbildningen.

Självständighet centralt

Våra lärmiljöer är föränderliga över tid då vi hela tiden utmanar vår verksamhet beroende på vilka som vistas i verksamheten. Våra lärmiljöer är anpassade efter barnens behov och intressen där barns självständighet är centralt. Vi lägger stor vikt vid barnens utevistelse och tar vara på alla miljöer på vår fantastiska gård.

Vår verksamhet är mångsidig och ser till barns individuella förmågor och stimulerar till vidare utveckling. Barnens erfarenheter, intressen och kunskaper används i organiserade aktiviteter, projekt för fördjupning samt temainriktat arbetssätt med leken som redskap.

Barnens  intressen och lärande

Pedagogerna fångar upp barnens intressen kring aktuella områden i det projektinriktade arbetssättet. Det kan utvecklas till små eller stora projekt där pedagogen förhåller mot de mål som vår läroplan, Lpfö18 anger.

Vi är lyhörda för barnets idéer och tankar samt tar dessa på allvar. Vi ser barnet som kompetent, ser vad det kan och förmår i form av möjligheter – inte begränsningar. Vi dokumenterar vår verksamhet och lyfter fram processen i det barnen gör, så att barnens lärande och utveckling synliggörs.

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola?
Välkommen på informationsmöte