Om Vklass

Hjärntorget kommer att bytas ut mot Vklass under 2022. Vår skola är en av de första i staden att gå över till Vklass.

I början av vårterminen kommer vår skola att gå över till att använda Vklass. Vi ingår i en så kallad pilot. Det innebär att vi börjar använda Vklass före andra skolor och skolenheter i Göteborgs Stad.  

Övriga skolor kommer att byta Hjärntorget mot Vklass vid höstterminsstarten 2022. 

Vad är Vklass? 

I Vklass kommer du att kunna registrera frånvaro, följa kunskapsutvecklingen, genomföra utvecklingssamtal och kommunicera med skolan.   

Vi kommer fortsätta använda Google Classroom för lektionsarbete på samma sätt som tidigare, även efter bytet från Hjärntorget till Vklass.  

Varför byter vi ut Hjärntorget?  

Anledningen att vi byter ut Hjärntorget är att det finns behov av ett mer användarvänligt verktyg för lärare, elever och vårdnadshavare.   

Inloggning till Vklass via webb eller app

  • Som vårdnadshavare loggar du in med BankID i Vklass . Välj ”Logga in med Göteborgs Stad EID”. Om du saknar BankID kontaktar du skolan för att få hjälp.

  • Som elev loggar du in med din vanliga skolinloggning i Vklass . Välj du ”Logga in med Göteborgs Stad”.

Du kan ladda ner Vklass app både via App Store och Google Play.

Såhär använder du Vklass

Här hittar du utbildningsmaterial som du kan ta hjälp av när du börjar använda Vklass.

Har du några frågor?  

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på skolan.