Aktiviteter

När aktiviteter planeras utgår vi från dina och övriga boendes förutsättningar och önskemål. Här finns både aktiviteter som vänder sig till samtliga boende på Svartedalsgatan 2 och aktiviteter på de enskilda enheterna.

Gemensamma aktiviteter dit alla boende är välkomna ordnas flera gånger i veckan. Speldags (musikunderhållning av olika slag) besöker oss varannan vecka, och en gång i veckan kommer präst och diakon från Svenska kyrkan och håller andakt. På fredagar kan du delta i seniorgymnastik i aktivitetsrummet.

Exempel på andra aktiviteter som brukar ordnas är filmvisning, bingo och sångstunder. Två gånger om året arrangeras pubafton med levande musik.

De dagliga aktiviteterna på enheterna planeras av boende och personal på respektive enhet. Information om aktuella aktiviteter kan du få direkt från enheten.