Profil och inriktning

Ett äldreboende med inriktning mot demenssjukdomar.

På Svaleboskogens äldreboende finns 106 lägenheter för äldre med demenssjukdom och 15 lägenheter för äldre med nedsatt rörlighet.

Lägenheterna är fördelade på fyra våningar.