Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Vår förskola ligger vid Svaleboskogen på gränsen mellan Majorna och Högsbo. Vi har två avdelningar i stora och rymliga lokaler. Förskolan har en stor och kuperad gård med lekplats och mycket grönska. Vi är ute mycket och har undervisning utomhus. Vi som arbetar på förskolan är utbildade förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter.

På förskolan Svaleboskogen 7 har vi tre avdelningar med barn i åldern 1-5 år. Avdelningarna heter Pärlugglan, Svalan och Gulsparven. Vi delar upp oss i mindre grupper för att ge barnen möjlighet att utforska vår lär- och lek miljöer utifrån deras förutsättningar, mognad och ålder.

Vi som arbetar på förskolan är utbildade förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter.

Förskolans lokaler är stora och rymliga. Vi har ett större rum ”Torget” som används bland annat som frukost-, lunch- och mellanmålsrum. All mat lagas av äldreboendets kök, som vi delar hus med. 

Fin utomhusmiljö med två gårdar

Förskolan har två fantastiskt fina gårdar. En som är anpassad mer för de yngre barnens behov och en som erbjuder mer utmaningar. Gården är stor och kuperad med lekplats och mycket grönska. Vi är ute en stor del av dagen och har också undervisning utomhus. Vi har Svaleboskogen som granne.

Samarbete mellan flera förskolor

Förskolan Svalebogatan 7 samarbetar med förskolorna Svaleboskogen 3 och Svalebogatan 52.

  • Förskolorna har ett gemensamt tänk kring arbetet med barnen och ett nära samarbete.
  • På förskolorna jobbar vi med en Hållbar förskola för alla barn och Barnkonventionen.
  • Vi har en gemensam tanke om utformningen av lokalerna som baseras på vad vi kallar BasZoner. Zonerna är tydlig definierade, men föränderliga över tid. Zonerna är lek- och lärmiljöer som utmanar, beroende på vilka vi är som vistas i verksamheten.  
  • All samverkan syftar till att utveckla verksamheten för barnen. 

Så här arbetar vi

Större delen av dagarna delar vi in barnen i mindre grupper för att kunna anpassa aktiviteterna till olika åldrar, mognad  och behov.

I undervisningen utgår vi från lek och samspel. Vi anpassar och förändrar våra lek- och lärmiljöer utifrån barnens behov och intressen. Utgångpunkten i vårt arbetet är att förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn.

Vi arbetar enligt skollagen, barnkonventionen och förskolans läroplan där omsorg, lärande, utbildning och undervisning utgör en helhet. Huvudrubrikerna i läroplanen är: Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Föräldrar och hem (där förskolan är en komplement till hemmet) samt samverkan med förskoleklass.

I förskolan arbetar vi med att lära barnen om allas lika värde och värdegrunden att alla är välkomna.

Föräldradialog och delaktighet

På förskolan arbetar vi för att ha en öppen dialog med våra barn och vårdnadshavare, där alla ska känna sig hörda. Vi värdesätter den dagliga kommunikationen vid lämning och hämtning. Information och dokumentation sker via vår digitala plattform Hjärntorget.

Varje barn får en egen loggbok där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns utveckling och lärande, men även bli delaktig i ditt barns vardag via våra veckobrev.

Vårdnadshavarnas engagemang och delaktighet i förskolan är viktig för oss. Vi ser fram emot ett nära och förtroendefullt samarbete med dig för att ditt barn ska få möjlighet att lära och utvecklas efter sina förutsättningar. 

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola?
Välkommen på informationsmöte och öppet hus

Syntolkning av film: En grind öppnas till förskolans gård. Vi ser träd, klätterställningar, bänkar, sandlådor, cyklar, berg, buskar. Bilder på barn och pedagoger. Bilder på aktiviteter som att måla,  jobba med lera och plantera. Bilder på sniglar, en regnbågsflagga, ett byggprojekt. 

Citat i filmen: ”För oss är det viktigt att våra barn har tillgång till massvis av lekmöjligheter utomhus på stora gårdar och upptäcktsfärder i skogen precis intill.” – Eric, vårdnadshavare

”Personalen var inkännande och flexibla under vårt barns inskolning. Deras förståelse för hans person och behov gav honom en trygg och rolig start.” – Frida, vårdnadshavare

”Pedagogerna är tålmodiga, lugna och glada. Det märks att de trivs på jobbet och det finns humor och värme även i krävande situationer.” – Jonas, vårdnadshavare

Pedagogerna är tålmodiga, lugna och glada. Det märks att de trivs på jobbet och det finns humor och värme även i krävande situationer.” – Jonas, vårdnadshavare

Kreativiteten, språket och kompisandan flödar på förskolan och det är så värmande att se hur vårt barn trivs och får vara precis den han är.” – Elin, vårdnadshavare

Varmt välkommen till oss!