Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Svaleboskogen 3 ligger nära Svaleboskogen på gränsen mellan Majorna och Högsbo. På förskolan arbetar både förskollärare och barnskötare. En stor del av veckan arbetar vi i tre aktivitetsgrupper med 2 pedagoger i vardera gruppen.

Förskolan har en stor och kuperad gård med lekplats och mycket grönska där vi tillbringar stor del av dagen och de dagar vädret tillåter brukar vi även äta utomhus. Vi gör också utflykter till närliggande grönområden och museer, teatrar och bibliotek.

Vi arbetar enligt förskolans läroplan där fostran, omsorg och lärande utgör en helhet. Huvudrubrikerna i läroplanen är:

  • Normer och värden,
  • Utveckling och lärande,
  • Barns inflytande,
  • Föräldrar och hem samt
  • Samverkan med förskoleklass.

Lärandet är lustfyllt och tematiskt och utgår från lek och samspel. Förskolan Svaleboskogen 3 samverkar med geografiskt näraliggande förskolor för att lära och inspireras av varandra. All samverkan syftar till att utveckla verksamheten för barnen, exempelvis är fokus för närvarande, normkreativitet och hur vi ger barnen hundra möjligheter istället för två.

Våra lärmiljöer är föränderliga över tid då vi hela tiden utmanar vår verksamhet beroende på vilka vi är som vistas i verksamheten, nya barn eller nya pedagoger.