Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan Svaleboskogen 3 ligger nära Svaleboskogen på gränsen mellan Majorna och Högsbo. Här finns två avdelningar med barn i åldern 1-5 år. Avdelningarna heter Trollskogen och Drömskogen. På förskolan arbetar utbildade förskollärare och barnskötare.

Fin utomhusmiljö med två gårdar

Förskolan har två fantastiskt fina gårdar. En som är anpassad mer för de yngre barnens behov och en som erbjuder mer utmaningar. Gården är stor och kuperad med lekplats och mycket grönska. Vi är ute en stor del av dagen och har också undervisning utomhus. Vi har också Svaleboskogen som granne.

Samarbete mellan flera förskolor

Förskolan Svalebogatan 3 samarbetar med förskolorna Svaleboskogen 7 och Svalebogatan 52.

  • Förskolorna har ett gemensamt tänk kring arbetet med barnen och ett nära samarbete.
  • På förskolorna jobbar vi med en hållbar förskola för alla barn och med Barnkonventionen.
  • Vi har en gemensam tanke om utformningen av lokalerna som baseras på vad vi kallar BasZoner. Zonerna är tydlig definierade, men föränderliga över tid. Zonerna är lek- och lärmiljöer som utmanar och förändras beroende på vilka vi är som vistas i verksamheten.  
  • All samverkan syftar till att utveckla verksamheten för barnen.  

Så här arbetar vi

Större delen av dagarna delar vi in barnen i mindre grupper för att kunna anpassa aktiviteterna till olika åldrar, mognad och behov.

I undervisningen utgår vi från lek och samspel. Vi anpassar och förändrar våra lek- och lärmiljöer utifrån barnens behov och intressen. Utgångpunkten i vårt arbete är att förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn.

Vi arbetar enligt skollagen, barnkonventionen och förskolans läroplan där fostran, omsorg och lärande utgör en helhet. Huvudrubrikerna i läroplanen är: Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Föräldrar och hem, där förskolan är ett komplement till hemmet samt samverkan med förskoleklass.

I förskolan arbetar vi med att lära barnen om allas lika värde och värdegrunden att alla är välkomna.

Föräldradialog och delaktighet

På förskolan arbetar vi för att ha en öppen dialog med våra barn och vårdnadshavare, där alla ska känna sig sedda och hörda. Vi värdesätter den dagliga kommunikationen vid lämning och hämtning. Information och dokumentation sker via vår digitala plattform Hjärntorget.

Varje barn får en egen loggbok där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns utveckling och lärande, men även bli delaktig i ditt barns vardag via våra veckobrev.

Vårdnadshavarnas engagemang och delaktighet i förskolan är viktig för oss. Vi ser fram emot ett nära och förtroendefullt samarbete med dig för att ditt barn ska få möjlighet att lära och utvecklas efter sina förutsättningar.

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola?
Välkommen på informationsmöte och öppet hus