Foto: M K

Vår förskola

Förskolan Svalebogatan 52 är en förskola med avdelningarna Blåvalen, Delfinen och Snäckan. De yngsta barnen går på Blåvalen, Delfinen för mellanbarnen och de äldsta på Snäckan. På förskolan arbetar 6 förskollärare och 2 barnskötare.

Förskolan ligger i närheten av Svaleboskogen och har också en stor och kuperad gård med lekplats och mycket grönska där vi tillbringar stor del av dagen. De dagar vädret tillåter brukar vi även äta utomhus. Vi gör också utflykter till närliggande grönområden och museer, teatrar och bibliotek.

Vi arbetar enligt förskolans läroplan där fostran, omsorg och lärande utgör en helhet. Huvudrubrikerna i läroplanen är: Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Föräldrar och hem samt samverkan med förskoleklass. Lärandet är lustfyllt och tematiskt och utgår från lek och samspel.

Förskolan Svalebogatan 52 samverkar med geografiskt näraliggande förskolor för att lära och inspireras av varandra. All samverkan syftar till att utveckla verksamheten för barnen, exempelvis är fokus för närvarande normkreativitet. Våra lärmiljöer är föränderliga över tid då vi hela tiden utmanar vår verksamhet beroende på vilka vi är som vistas i verksamheten, nya barn eller nya pedagoger.