Foto: M K

Vår förskola

Förskolan Svalebogatan 52 har tre avdelningar. Blåvalen och Delfinen har de yngre barnen, 1–3 år. Snäckan har barnen som är 3-5 år. Även om det finns en tydlig uppdelning av barnen på de tre avdelningarna så känner sig barnen hemma på hela förskolan, eftersom vi har ett tätt samarbete mellan avdelningarna där ”alla barn är allas barn”.

Fin utomhusmiljö

Förskolan ligger i närheten av Svaleboskogen och har en stor gård som har blivit renoverad i år. De dagar vädret tillåter brukar vi även äta utomhus. Vi gör också utflykter till närliggande grönområden.

Samarbete mellan flera förskolor

Förskolan Svalebogatan 52 samarbetar med övriga förskolor i team Kungen Sanna 3 som består av förskolorna Svaleboskogen 7, Svaleboskogen 3 och Svalebogatan 52.

  • Förskolorna har ett gemensamt tänk kring arbetet med barnen och ett nära samarbete.
  • På förskolorna jobbar vi med en en hållbar förskola för alla barn och med Barnkonventionen.
  • Vi har en gemensam tanke om utformningen av lokalerna som baseras på vad vi kallar BasZoner. Zonerna är tydlig definierade, men föränderliga över tid. Zonerna är lek- och lärmiljöer som utmanar, beroende på vilka vi är som vistas i verksamheten.  
  • All samverkan syftar till att utveckla verksamheten för barnen. 

Så här arbetar vi

Vi arbetar enligt förskolans läroplan där fostran, omsorg och lärande utgör en helhet. Huvudrubrikerna i läroplanen är: Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Föräldrar och hem, där förskolan är ett komplement till hemmet samt samverkan med förskoleklass. Lärandet är lustfyllt och tematiskt och utgår från lek och samspel.

Föräldradialog och delaktighet

På förskolan arbetar vi för att ha en öppen dialog med våra barn och vårdnadshavare, där alla ska känna sig sedda och hörda. Vi värdesätter den dagliga kommunikationen vid lämning och hämtning. Information och dokumentation sker via vår digitala plattform Hjärntorget.

Varje barn får en egen loggbok där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns utveckling och lärande, men även bli delaktig i ditt barns vardag via våra veckobrev.

Vårdnadshavarnas engagemang och delaktighet i förskolan är viktig för oss. Vi ser fram emot ett nära och förtroendefullt samarbete med dig för att ditt barn ska få möjlighet att lära och utvecklas efter sina förutsättningar.

Besök på förskolan

Om du vill veta mer om förskolan är du välkommen att kontakta oss. Just nu under pandemin kan vi inte ta emot besökare i våra lokaler men vi hoppas på att kunna erbjuda detta så fort vi återgår till det normala. Du kan se också se filmen nedan som visar våra utomhus- och inomhusmiljöer på förskolan.

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola?
Välkommen på informationsmöte