Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan ligger i hjärtat av Majorna, ett stenkast från Karl Johanskolan. Den består av fyra avdelningar. Roten och Stammen av avdelningar för yngre barn i åldrarna 1-3 år, medan de äldre barnen i åldrarna 3-5 år går på avdelningarna Bladet och Kronan.

Avdelningarna samarbetar mycket och har öppning och stängning på en gemensam avdelning. Vi som arbetar på förskolan är utbildade förskollärare och barnskötare.  På varje avdelning arbetar tre pedagoger.

Med närhet till Sjöfartsmuseet, Slottsskogen, Majornas bibliotek, flera parker och spårvagnshållplats har vi stora möjligheter att använda vår närmiljö på ett bra och smidigt sätt.

Förskolans verksamhet vilar på en modern förskolepedagogiken enligt förskolans läroplan LPFÖ 98/10. Barnen uppmuntras till att ta egna initiativ och prova sig fram på egen hand och i samspel med andra barn. Vi lägger stor vikt för skapande i olika former, till exempel sagor, drama, färg och form. Vi använder ofta material som lera, papper och bilder i vår verksamhet och låter barnen skapa fritt utifrån sin fantasi. Barnens inomhusmiljö är av stor betydelse för leken och är en del i vårt pedagogiska tänk.

En dag på förskolan
Under dagen har vi aktiviteter både inne och ute. Barnens intressen och egna önskemål ligger till grund för verksamheten.

Frukost serveras ca 7:15 – 8:00
Under förmiddagen har vi fruktstund
Lunch serveras ca 11:15
Mellanmål servera ca 14:15
Under eftermiddagen har vi fruktstund.

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola?
Välkommen på informationsmöte och öppet hus