Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Styrmansgatan 13 är en nyrenoverad förskola med fina lokaler och består av två avdelningar, en avdelning för barn i åldern 1-3 år och en avdelning för äldre barn i åldern 3-5 år. På avdelningarna Fyren och Bojen arbetar sex engagerade pedagoger.

Förskolan ligger i ett bostadskvarter och har en egen grön gård. Dagarna innehåller både ute- och inneaktiviteter och planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet.

Maten lagas på ett äldreboende i närheten och är nyttig och ekologisk. Om ditt barn behöver specialkost så ordnar vi det.

Vår profil är delaktighet och inflytande utifrån ett normkritiskt perspektiv, vilket innebär att vi stävar efter att vidga våra och barnens normer för att varje barn ska ha rätt att känna sig uppskattad och tillhöra en gemenskap och människors olikheter ska ses som en tillgång i gruppen.

Förskolan strävar efter en varm och glad atmosfär - det ska vara roligt att komma dit och vara där. Våra ledord är trygg, rolig och lärorik och vi erbjuder dig och ditt barn en inspirerande verksamhet tillsammans med kunnig personal.

Vi planerar, genomför, följer upp, analyserar, utvärderar och utvecklar verksamheten enligt riktlinjer för läroplanens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete.

Information och samverkan

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan förskolan och dig som förälder.

Du som förälder får information från och kan samverka med förskolan på följande sätt:

  • Informationsbrev från rektor
  • Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning av ditt barn
  • Månadsbrev - varje avdelning skriver ett månadsbrev till dig som förälder med relevant information om verksamheten
  • Hjärntorget, som är vår lärplattform där bilder, film och text som beskriver vår verksamhet publiceras
  • Föräldramöte en gång per år
  • Utvecklingssamtal en gång per år