Fotograf: Lo Birgersson

Vår förskola


På vår förskola finns det fem avdelningar, alla med olika inriktningar och fokus. Hos oss ska du kunna känna dig lugn i att ditt barn har en trygg och stimulerande tid på förskolan. Vi har fantastisk natur precis runt knuten och en stor gård för barnen att leka på.

Studiegångens förskola ligger i Björkekärr med en stor egen gård, närhet till skogen och promenadavstånd till Skatås fritidsområde. Förskolan har fem avdelningar, två för äldre barn, två för yngre barn och en med blandade åldrar. 

Engagerad personal och egen kock

Förskolan har cirka 100 barn och här arbetar både förskollärare och barnskötare. Våra pedagoger är kunniga och engagerade och jobbar för att ditt barn ska få en så trivsam och trygg tid hos oss som möjligt.

Vi har även en egen kock, som lagar god och näringsriktig mat till barnen.

Byggnaden och inomhusmiljön

Förskolan byggdes 1971 och är en tvåplansbyggnad. Den är även kulturmärkt. Inomhus har vi flera möjligheter för barnen att syssla med olika slags aktiviteter - skapa, bygga, musik - beroende på barnets egna intressen och behov.

Varierad och spännande utomhusmiljö

Vi har en trevlig utomhusmiljö, där barnen kan inspireras till kreativa och spännande lekar. Förskolans utemiljö består av en stor gård uppdelad i tre områden:

Vi har framsidan, med gräsmatta, lekstuga och cirkel av stenar som är inspirerande att balansera på. Övre gården har berg, vindskydd, en stor träbil och klättertorn. Nedre gården har pilkoja, sandlåda, rutschkana och asfaltsgång för cykling.

Fotograf: Lo Birgersson

Så arbetar vi på våra avdelningar

Vi arbetar med hållbar utveckling på olika nivåer beroende på tema och ålder. Detta innebär att vi gör barnen uppmärksamma på vår miljö och syftet med att återvinna.

Avdelning Pärlan

Barngruppen delas in i två grupper, yngre och äldre barn. Grupperna är dynamiska och beror på aktivitet, behov och intresse.

På vår avdelning lägger vi stort fokus på natur och kultur. Vi förlägger så stor del som möjligt av vår verksamhet utomhus. Runt förskolan finns fantastisk natur som vi utforskar tillsammans med barnen. Vi ser även till att ta del av Göteborgs kulturutbud på olika sätt

Avdelning Solsidan

Vi vill skapa en lugn och lärande miljö för barnen, där de kan känna sig trygga och ha roligt tillsammans. Vi strävar efter att ha en harmonisk atmosfär, där olikheter accepteras och där alla har lika värde. Lek, sång, musik, drama, natur och miljö är exempel på återkommande inslag i vår verksamhet.

Avdelning Ädelstenarna

Vår verksamhet anpassar vi efter barnen, inte tvärt om. Genom vårt förhållningssätt, miljö och praktiska arbete tillsammans med barnen, strävar vi efter att alla ska bli respekterade som man är. Vi ger barnen möjlighet att vara i mindre grupper under dagen på förskolan.

Vi lägger stor vikt vid att skapa en tillåtande atmosfär, där olikheter accepteras och där alla har samma värde. Viktigt för oss är också att alla ska få bli bemötta utifrån sina egna behov och förutsättningar.