Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan Stortoppsgatan ligger i ett lugnt område längst upp på Gråberget och består av två avdelningar. På avdelningarna finns barn i åldrarna 1-5 år. Personalgruppen på förskolan består både av förskollärare och barnskötare.

Förskolan Stortoppsgatan ligger i ett lugnt område längst upp på Gråberget och består av två avdelningar, Björken och Eken. Förskolan öppnade hösten 2013 och ligger i stora ljusa lokaler med många små rum. Här finns gott om utrymme för barnens lek.

På avdelningarna finns barn i åldrarna 1-5 år. Hur många barn som är inskrivna på förskolan varierar under tid, eftersom det är barnens ålder som styr antalet.

Förskolan Stortoppsgatan ingår i storområdet Kungen Sanna och samarbetar med närliggande förskolor. All samverkan syftar till att ge barnen fler möjligheter under vistelsetiden på förskolan.

Vi äter frukost, lunch samt två mellanmål under dagen och maten på förskolan tillagas i Gråbergets kök som ligger i samma byggnad som förskolan.

Personalgruppen på förskolan består både av förskollärare och barnskötare.

Vi arbetar enligt förskolans läroplan där fostran, omsorg och lärande utgör en helhet.

Vår förskola präglas av respekt och empati, en miljö där alla får stöd i att utveckla en god självkänsla, lära sig lyssna på andra och våga säga sin mening. Känslan av trygghet är grunden för hela verksamheten och barnens möjligheter till utveckling.

Våra lärmiljöer är föränderliga över tid då vi hela tiden utmanar vår verksamhet efter barngruppens intressen och behov.  Våra aktiviteter på förskolan blandas med planerade aktiviteter och barnens önskemål och spontanitet.  Vi gör också utflykter till närliggande grönområden, museer, teatrar, bibliotek mm.

Dagarna på förskolan innehåller både ute- och inneaktiviteter även om fokus ligger på att vara ute så mycket som möjligt.

Förskolan har en stor lummig och utmanande gård som inbjuder till många olika aktiviteter. Där finns klätterställningar för både äldre och yngre barn, lekstugor, kompisgunga, cyklar mm.

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola?
Välkommen på informationsmöte