Reggio Emilia-filosofin

Det som är spännande med Reggio Emilia-filosofin är att det är en filosofi och ingen pedagogik. Filosofin är ett sätt att se på barn och barns lärande. Att se barn som kompetenta individer som kan och vill.

Filosofin är en levande idé som hämtar kraft från barnen och det aktuella sammanhanget. Den är i ständig förändring med barnens intressen och behov som utgångspunkt. Arbetet formas och förändras hela tiden på grund av barnens intresse och nyfikenhet, samt i takt med att de uppmuntras att pröva sina olika teorier.  

Reggio-inspirerad förskola

Reggio Emilia står alltså inte för ett pedagogiskt program som man kan "ta över" eller kopiera. Den enda ”Reggio” förskolan i världen finns i just Reggio Emilia - Italien. Filosofin varierar från förskola till förskola och präglas av de barn och pedagoger som finns på varje ställe. På vår förskola kallar vi oss själva ”Reggio-inspirerade”.  Vi inspireras av grundtankarna i filosofin och strävar efter att utveckla dem i sitt eget sammanhang, utifrån sina egna förutsättningar.  

Erfarenhetsbaserat lärande

Vi arbetar utifrån läroplanens mål precis som alla andra förskolor. I läroplanen kan man finna de mål som alla förskolor i Sverige ska uppnå. Dock står det inget om vilken väg vi ska använda för att nå dit. Vi vill att barnen ska ges möjlighet att få pröva sina hypoteser om olika saker, så att de får en tilltro till sin egen förmåga att välja, skapa och lära. Genom att vara tillåtande och avvaktande, men ständigt närvarande, stimulerar vi pedagoger barnens inneboende upptäckarglädje och nyfikenhet. Vi tror på ett erfarenhetsbaserat lärande där barnen ges möjlighet att själva erfara och skapa sin egen kunskap. Vi anser att de erfarenheter som barnen varit med om är det som de bygger sin kunskap på. Barnen ska få pröva sina hypoteser om olika saker, så att de får en tilltro till sin egen förmåga att välja, skapa och lära.