Vår förskola

Förskolan består av fem avdelningar som tillsammans har plats för cirka 93 barn i åldrarna ett till fem år. Vi samarbetar mellan avdelningarna vilket skapar trygghet och ett bra arbetsklimat för både barn och pedagoger.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att se till att ditt barn får en god omsorg samt en meningsfull vistelsetid på förskolan med mycket glädje och lärande. Förskolan och du som vårdnadshavare samarbetar för att lägga grunden till ett livslångt lärande. Vi vill att ditt barn ska bli bästa versionen av sig själv  en stark och empatisk individ som med sina kunskaper och personliga egenskaper kan bidra till vår stads utveckling i framtiden.

Du som vårdnadshavare kan förvänta dig detta av oss:

 • Att du och ditt barn blir bra bemött varje dag.
 • Att ditt barn blir omhändertaget på ett kärleksfullt och respektfullt sätt.
 • Att vi alltid tänker på barnets bästa i första hand.
 • Att barnet får en rolig och lärorik dag på förskolan.
 • Att vi följer läroplanen för förskolan och barnkonventionen.
 • Kommunikation om det som händer på förskolan genom dagliga samtal, månadsbrev och digitala plattformar avsedda för förskolan.

Avdelningar

På förskolan finns fem avdelningar:

 • Äventyrarna 1-3 år
 • Upptäckarna 1-3 år
 • Experterna 3-5 år
 • Uppfinnarna 3-5 år
 • Utforskarna 1-5 år

Förskolans byggnad

Byggnaden är i två våningar med gott om plats för lek och lärande. Under 2019 renoverades hela förskolan. Det finns en hel del utrymme för barnen att leka och lära sig saker. Förskolan är nu även utrustad med rum för vattenlek på varje avdelning.

Utemiljön

Barnen vistas en hel del ute på den fina gården där de leker och lär sig att umgås. Det finns möjlighet för barnen att klättra, gräva i sand, cykla, gunga och leka i skogsmiljö. Tillsammans med barnen gör vi ofta utflykter till Galaxen, en lantgård som ligger i närheten.

Personal

Vi samarbetar mellan avdelningarna vilket skapar trygghet och ett bra arbetsklimat för både barn och pedagoger. På Stora Björn talar flera av pedagogerna, förutom svenska och engelska, ett språk till. Exempel på språk hos personalen är arabiska, kurdiska och bosniska.

Flerspråkig undervisning stärker språkutvecklingen

Vi utgår ifrån läroplanen för förskolan. Under de senaste åren har vi arbetat med språk och kunskapsfrämjande arbetssätt. Genom denna metod kan vi tillsammans med forskare och processtödjare skapa bättre förutsättningar för barnens språkutveckling. Vi brukar också besöka biblioteket med barnen. På Stora Björn är många pedagoger flerspråkiga och vi arbetar med språkutveckling på flera språk. Det är positivt att barnen får träna sitt modersmål på förskolan, eftersom det kan bidra till att stärka deras identitet och självkänsla men även stärka deras kunskaper i svenska språket. Vi ser barnens bakgrund och erfarenheter som en tillgång för alla.

Tecken och bilder som stöd

För att hjälpa barnen i deras språkutveckling tar vi hjälp av tydliggörande pedagogik genom bilder och tecken. Med hjälp av bilder som illustrerar till exempel lunch och påklädning, förstår barnet vad som ska hända.

Vi arbetar för en bättre miljö

Förskolan är miljödiplomerad. Vi vill ha en giftfri förskola och jobbar kontinuerligt med att göra oss av med allt som innehåller skadliga ämnen.