Välkommen till förskolan

Att börja i förskolan är en ny och spännande tid för både dig och ditt barn. Vi hoppas att ni ska trivas och att tiden på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik för hela familjen. Har du frågor kan du alltid prata med personalen på din förskola, eller kontakta förskoleservice.

Barnens lärande och utveckling i centrum

I förskolan lär sig ditt barn nya saker och utvecklas genom att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande.

I förskolan ingår undervisning som stimulerar och utmanar barnen med läroplanens mål som utgångspunkt. Genom att läsa förskolans läroplan får du veta mer om vilka mål och uppdrag vi har. Läroplanen på skolverket.se.

Roligt, tryggt och lärorikt

I förskolan får barnen omsorg och vi samarbetar med dig för att ditt barn ska känna sig tryggt hos oss. Här får barnen stöd att utvecklas utifrån sina egna behov. På ett lekfullt sätt tar vi vara på barnens nyfikenhet och lust att lära. Barnens intressen, åsikter och behov påverkar hur vi planerar utbildningen.

När ditt barn börjar i förskolan

Att lämna sitt barn till någon annan första gången kan vara känslosamt. Därför börjar förskoletiden med en introduktion för dig och ditt barn. Under introduktionen kan du ställa frågor till personalen och berätta vad ditt barn behöver. Tillsammans utforskar och upptäcker ni förskolans miljö och lär känna personalen och de nya kompisarna.

Vi utvecklar förskolan tillsammans

Förskolans personal samarbetar nära med dig för att ditt barn ska få god omsorg och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi erbjuder utvecklingssamtal där vi tillsammans pratar om ditt barns trivsel, behov, utveckling och lärande. Det finns flera andra tillfällen och forum för dialog som ger dig möjlighet att vara delaktig.

Varje år kan du svara på en enkät med frågor om hur du upplever förskolan. Dina svar hjälper oss att förbättra och utveckla verksamheten.

Alla barns lika rättigheter

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö, fri från diskriminering och kränkande behandling. Vi arbetar aktivt för barnens lika rättigheter och för att motverka alla former av kränkningar. Prata gärna med förskolans personal om du vill veta mer om hur vi arbetar med likabehandling och FN:s konvention om barnens rättigheter.

Om du eller ditt barn upplever något problem i förskolan är det ofta bäst att prata direkt med personalen eller rektorn.

Du kan också lämna synpunkter till förskoleförvaltningen här.

Nyfiken på förskolorna i ditt område?

Är det dags för dig att välja förskola? Kontaktuppgifter till Göteborgs Stads förskolor

Vissa välkomnar dig till informationsmöten, andra kan du ringa till och boka tid för ett besök. Vi blir glada om du hör av dig!

Broschyr på svenska och andra språk

Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på svenska (e-magasin)

Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på svenska
Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på finska
Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på engelska
Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på arabiska
Välkommen till förskolan - informationsbroschyr på arliVälkommen till förskolan  informationsbroschyr på lovari
Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på persiska
Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på serbokroatiska
Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på somaliska
Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på sorani
Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på tigrinja

För utskrift

Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på finska
Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på engelska
Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på arabiska
Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på arli
Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på lovari
Välkommen till förskolan — informationsbroschyr på persiska
Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på serbokroatiska
Välkommen till förskolan — informationsbroschyr på somaliska
Välkommen till förskolan  informationsbroschyr på sorani
Välkommen till förskolan — informationsbroschyr på tigrinja

Filmer om förskolan

Filmen handlar om att det är bra för barns lärande, utveckling och språk att gå i förskola. Den visar också vad barnen gör på förskolan och talar om vilka som har rätt till en förskoleplats.

Film textad på arabiska
Film textad på arli (romani)
Film textad på engelska
Film textad på finska
Film textad på lovari (romani)
Film textad på persiska (farsi)
Film textad på SBK (serbiska-bosniska-kroatiska)
Film textad på sorani (kurdiska)
Film med berättarröst på somaliska
Film textad på tigrinja

Filmen handlar om vad barnen gör på förskolan. Den berättar också vilka som har rätt till en förskoleplats och när du kan söka plats.

Film textad på arabiska
Film textad på arli (romani)
Film textad på finska
Film textad på lovari (romani)
Film textad på persiska (farsi)
Film textad på SBK (serbiska-bosniska-kroatiska)
Film textad på sorani (kurdiska)
Film med berättarröst på somaliska
Film textad på tigrinja

Filmen visar hur du söker förskoleplats och när du kan ansöka om plats.

Film textad på arabiska
Film textad på arli (romani)
Film textad på engelska
Film textad på finska
Film textad på lovari (romani)
Film textad på persiska (farsi)
Film textad på SBK (serbiska-bosniska-kroatiska)
Film textad på sorani (kurdiska)
Film med berättarröst på somaliska
Film textad på tigrinja

Affisch om att söka förskola

Affisch på arabiska
Affisch på arli (romani)
Affisch på engelska
Affisch på finska
Affisch på lovari (romani)
Affisch på persiska (farsi)
Affisch på SBK (serbiska-bosniska-kroatiska)
Affisch på sorani (kurdiska)
Affisch på somaliska
Affisch på tigrinja

Vykort om att söka förskola

Vykort på arabiska
Vykort på arli (romani)
Vykort på engelska
Vykort på finska
Vykort på lovari (romani)
Vykort på persiska (farsi)
Vykort på SBK (serbiska-bosniska-kroatiska)
Vykort på sorani (kurdiska)
Vykort på somaliska
Vykort på tigrinja