Vår förskola

Här kan du läsa mer om vår förskola och hur vi arbetar.

Om verksamheten

Förskolan har tre avdelningar, Snöflingan, Iskristallen och Regndroppen. Oftast delar avdelningarna upp barnen i smågrupper efter ålder och mognad. Då anpassas också verksamheten efter barnens egna intressen och önskemål. I en trygg, stimulerande och glädjefylld miljö arbetar pedagogerna med inlärning, utveckling och omsorg. Målet är att barnen lär sig ta ansvar, är nyfikna och vågar ta egna initiativ.

Vi är ofta ute på vår gård som ger barnen många utmaningar och möjlighet till fantasilek.

Språket i fokus

Barnen som går hos oss talar många olika språk och vi arbetar för att utveckla en aktiv flerspråkighet med modersmål som grund. Ett gemensamt mål är på att ge barnen ett så rikt och varierat språk som möjligt, då språket är människans främsta verktyg för att kommunicera, tänka och lära av varandra. Vi arbetar mycket med sagor, bild, drama sång och musik för att utveckla språket och ordförråden hos barnen.

Sagan som utgångspunkt för lärande

Sagan har en central plats på hela förskolan och varje dag samlas barnen i smågrupper och håller på med rim och ramsor, bildsagor, sagopåsar, matematik och sånger. Genom att arbeta tematiskt med en saga som utgångspunkt väver pedagogerna in så väl matematik, språk, natur, teknik, känslor, barns inflytande som värdegrund.

Viktigt med föräldrarnas delaktighet

Som förälder är dina förväntningar och behov viktiga och vi arbetar aktivt med delaktighet tillsammans med barn och föräldrar i det pedagogiska arbetet.