Vår förskola


Här kan du läsa mer om vår förskola och hur vi arbetar.

Avdelningar och personal

På Stjärnbildsgatan 2 går cirka 60 barn uppdelade på tre avdelningar med barn i blandade åldrar. På varje avdelning arbetar tre utbildade pedagoger för att göra barnens vardag rolig och meningsfylld.

Nära naturen

Förskolan ligger vid ett skogsområde och barnen är ofta ute i naturen, där det förutom frisk luft finns massor av lärandemöjligheter. Utemiljön skapar nyfikenhet och inbjuder barnen till fantasifulla lekar och motorisk utveckling. Barnen tycker att det är roligt att skapa och vara kreativa, de samlar ofta saker på våra olika promenader i skogen och utflykter. Att göra om gamla saker till nya är spännande och roligt. 

Språket i fokus

Barnen kommer från flera håll i världen och har därmed också olika modersmål. Ett gemensamt mål är på att ge barnen ett så rikt och varierat språk som möjligt, då språket är människans främsta verktyg för att kommunicera, tänka och lära av varandra. Vi arbetar mycket med sagor, bild, drama, sång och musik för att utveckla språket och ordförråden hos barnen. Vi tar ofta hjälp av olika hjälpmedel som kamera, läsplatta och datorer.

Lära genom olika sinnen

Varje dag har vi skapande aktiviteter för att barnen ska uttrycka och lära sig genom sina olika sinnen, då varje individ lär sig bättre när alla sinnen får vara med. Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.