Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

På vår förskola strävar vi efter att varje barn ska utmanas på just sin nivå, för att känna nyfikenhet och engagemang. Här tror vi att miljön som barnet är i spelar en viktig pedagogisk roll för lärandet.

Avdelningar och personal

Vår förskola ligger i hjärtat av Hagen, på gångavstånd till hav och fina naturområden.

Vi har två avdelningar, med runt 40 barn. Barnen är uppdelade efter ålder på de på de två avdelningarna. Här arbetar både förskollärare och barnskötare, många har vidareutbildat sig inom olika fördjupningsområden.

Maten vi äter lagas på Nya Påvelundsskolan och är till stor del ekologisk. På förskolan finns ett mottagningskök där vi kokar pasta, ris potatis samt råkost till maten.

Pedagogik med fokus på lärmiljöer

Förskolans läroplan utger grunden av barnens utbildning. Men vi har även valt att lägga extra fokus på våra pedagogiska lärmiljöer, både inne och ute. Våra miljöer är uppbyggda utifrån barnens intresse och behov samtidigt som den ska utveckla, utmana och inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Genom olika utmaningar samt en genomtänkt verksamhet ger vi varje barn möjlighet att utvecklas och växa utifrån sina förutsättningar.

En dag på förskolan

Vi har gemensam öppning på en avdelning där vi tillsammans äter frukost 7.15-7.45, detta ger barnen en lugn och härlig start på dagen. Klockan åtta går vi in på respektive avdelning och börjar vår pedagogiska verksamhet. Aktiviteterna är uppbyggda och utgår alltid ifrån läroplanen och är styrd utifrån aktuellt tema och utifrån barnens intressen och behov.

Mellan klockan 11 och klockan 12 äter vi lunch och efter det har vi vila. De yngsta barnen sover eller vilar den stund de behöver eller i samråd något kortare. Det är viktigt att sovrutinerna fungerar på förskolan såväl som hemma. De äldre barnen har en lugn stund följt av lugnare aktiviteter. När de yngre vaknar från vilan startar vi återigen upp med aktiviteter och klockan 14.30 äter vi mellanmål ute eller inne. Efter mellanmålet har vi lek oftast utomhus tills dagen på förskolan avslutas.

Ljusa rum och mysig gård

Förskolan har funnits i samma byggnad sedan början av 1990-talet. 2013 renoverades alla lokaler och de är nu ljusa, luftiga och fina. Vår mysiga gård ligger skyddad mellan husen och är uppdelad i två områden.

Våra värdeord

Stengetsgatans förskola kännetecknas av

  • Barnet i fokus
  • Harmoni
  • Arbetsglädje
  • Gemenskap
  • Engagemang
  • Nyfikenhet
  • Ansvar
  • Nytänkande
  • Delaktighet
  • Inflytande