Tredelat föräldraskap

När barnet bor i ett familjehem, på HVB-hem eller på SIS-institution behöver alla vuxna samarbeta för att tillsammans se till så ditt barn har det så bra som möjligt. Det brukar kallas ett tredelat föräldraskap.

Samarbete kring barnet

Även om du under en längre eller kortare tid inte kan ta hand om ditt barn är det du som är förälder. Du kan hjälpa och underlätta för barnet genom att både säga och visa att det är okej att bo i en annan familj eller på en institution. Genom att berätta om ditt barns vanor, favoritmat, intressen och andra saker som är bra att veta gör du det lättare för både ditt barn och de vuxna som tar hand om barnet.

Du behöver skriva på en fullmakt för att andra vuxna ska kunna ta hand om barnet på bästa sätt, till exempel för att kunna hämta ut medicin.