Kontakt

Här hittar du uppgifter om vem du ska kontakta för att få mer information.

Utbildningarna är inte öppna för allmän ansökan

Under 2018 startade Steg 1 i de olika branscherna. För att börja Steg 1 behöver du vara inskriven vid Kompetenscenter eller Centrum för arbetsmarknadsanställningar. Det är en arbetsmarknadsinsats som du kan ta del av om du har försörjningsstöd eller är arbetslös.

Är du anställd av Centrum för arbetsmarknadsanställningar?

Kontakta din anställningssamordnare. Hen kan hjälp dig om du har frågor eller vill anmäla dig.

Är du inskriven vid Kompetenscenter?

Kontakta din coach. Hen kan hjälp dig om du har frågor eller vill anmäla dig.

Vill du bli inskriven på Kompetenscenter?

Om du har försörjningsstöd kan du få börja på Kompetenscenter och få hjälp att hitta jobb. Kontakta din socialsekreterare och fråga om hen kan skriva in dig på Kompetenscenter.

Andra utbildningar inom komvux

Det finns många andra utbildningar vid komvux i Göteborg som är öppna för alla att söka. Till exempel finns det yrkesutbildningar som ger goda chanser till jobb. Här hittar du information om dem och kontaktuppgifter till studie och yrkesvägledare: goteborg.se/komvux.