Socioekonomi

Från och med den 1 januari 2021 försvann Stadsdelsnämnderna (SDN) som en organisatorisk del av Göteborgs Stad. Tidigare har mycket statistik redovisats för just SDN, och den här interaktiva rapporten är en del i ett större arbete att publicera mer analyser och statistik på andra områdesnivåer. All statistik i rapporten redovisas för stadens 36 nya mellanområden. Rapporten är interaktiv och tanken är att den ska vara ett komplement till vår statistikdatabas, anpassad efter stadens nya organisation.

Vi har under året tagit fram interaktiva rapporter som är tänkta att göra det lättare att ta till sig den statistik som finns i vår Statistikdatabasen, samt fungera som ett komplement till övriga analyser som finns på vår webbplats goteborg.se/statistik. Syftet med att visualisera delar av Statistikdatabasen är att möjliggöra en snabb analys av utvecklingen i Göteborg och dess delområden. Det här rapporten fokuserar på socioekonomiska variabler, det vill säga statistik som rör utbildning, inkomster och arbetsmarknad, för stadens 36 Mellanområden. (Vi har även en rapport med fokus på demografi och hushåll.)

BI-rapporten: 
Statistikdatabasen Socioekonomi - mellanområden Göteborg 2022