Demografi


Från och med den 1 januari 2021 försvann Stadsdelsnämnderna (SDN) som en organisatorisk del av Göteborgs Stad. Tidigare har mycket statistik redovisats för just SDN, och den här interaktiva rapporten är en del i ett större arbete att publicera mer analyser och statistik på andra områdesnivåer. All statistik i rapporten redovisas för stadens 36 mellanområden. Rapporterna är interaktiva och tanken är att de ska vara ett komplement till vår statistikdatabas, anpassad efter stadens nya organisation.

Vi har tagit fram två rapporter (en för våra Stadsområden och en Mellanområden) som är tänkta att vara ett lättare sätt att ta till sig den statistik som finns i vår Statistikdatabasen samt fungera som ett komplement till övriga analyser som finns på vår webbplats. Syftet med att visualisera delar av Statistikdatabasen är att möjliggöra en snabb analys av utvecklingen i Göteborg och dess delområden. Den här rapporten innehåller demografiska variabler samt hushållsuppgifter  (det finns även en rapport med socioekonomiska variabler).

BI-rapporterna: 
Demografi - Stadsområden Göteborg 2022

Demografi - Mellanområden i Göteborg 2022