Utvalda åldersgrupper

Som en del i vårt uppdrag att belysa befolkningsutvecklingen och stödja staden med statistik och rådgivning har vi tagit fram en ny rapport. Rapporten är interaktiv och tanken är att den ska vara ett komplement till vår statistikdatabas, anpassad efter stadens nya organisation.

Målet är att bättre tillgängliggöra statistiken för såväl ämnesspecialister som för de som har ett mer övergripande intresse. Rapporten beskriver tre av kommunens viktigaste åldersgrupper, förskoleåldern (1-5 år), grundskoleåldern (6-15 år) och äldre (75- år) uppdelat på prognosområden. Förutom hur grupperna utvecklas antalsmässigt visas socioekonomiska skillnader mellan olika områden i staden.

Rapporten heter ”Göteborgs befolkning i utvalda åldersgrupper” och är en BI-rapport.