Interaktiva rapporter


Vi har tagit fram interaktiva rapporter/visualiseringar som ett komplement till Statistikdatabasen och övriga analyser som finns på vår webbplats.

  • Rapporten ”Utvalda åldersgrupper” redovisar befolkning och socioekonomi för tre av de viktigaste åldersgrupperna för den kommunala tjänsteproduktionen: barn i förskoleåldrarna, barn i grundskoleåldrarna och äldre personer. Presentationen redovisas för stadens 36 mellanområden.
  • Sedan finns det rapporter som är tänkta att visualisera delar av statistikdatabasen. En rapport fokuserar på demografi (den består av två delrapporter, en för stadsområden och en för mellanområden) och en som fokuserar på socioekonomi (mellanområden). Syftet med dessa är att möjliggöra en snabb analys av utvecklingen i Göteborg. 

Uppgifterna i de interaktiva rapporterna hämtas från statistikdatabasen.