Ny organisation

Vid årsskiftet ersätts Göteborgs stadsdelsnämnder med nya fackförvaltningar, däribland fyra socialnämnder. Här nedan kan du läsa mer om hur det påverkar den statistik som vi publicerar.

Statistik och kartor för den nya organisationen

Vid årsskiftet ersätts Göteborgs stadsdelsnämnder med nya fackförvaltningar, däribland fyra socialnämnder. I länkarna nedan finns kan du få mer information om: 

  • Kartor och information om gränser för de nya stadsområdena och de nya reviderade mellanområdena.
  • Två nya interaktiva presentationer som beskriver befolkning och socioekonomi för de nya nämndernas verksamhetsområden och geografi.
  • Befolkningsprognos för stadsområden och reviderade mellanområden.

Nya kartor
Stadsbyggnadskontoret håller på att ta fram nya kartor med gränser stadsområden och reviderade mellanområden. Tills dessa är färdig finns enkla kartor över de nya indelningarna i en Powerpoint alternativt i en pdf-fil. I denna fil visas också den gränsjustering mellan de tidigare stadsdelsnämnderna Örgryte-Härlanda och Östra Göteborg som gjordes i samband med att stadsområdena skapades.

Här hittar du information om de nya områdena, ett nytt adressregister med koppling till de nya områdena, samt en PowerPoint alternativt en pdf-fil med kartor.

Nya presentationer
Vi har tagit fram två interaktiva presentationer som ett komplement till statistikdatabasen och övriga analyser som finns på vår webbplats.

Presentationen ”Utvalda åldersgrupper” redovisar befolkning och socioekonomi för tre av de viktigaste åldersgrupperna för den kommunala tjänsteproduktionen: barn i förskoleåldrarna, barn i grundskoleåldrarna och äldre personer. Presentationen redovisas på den nya mellanområdesnivån.

Den andra presentationen "Statistikdatabasen visualiserad - stadsområden Göteborg 2021" kan ses som en visualisering av delar av statistikdatabasen. Syftet är att möjliggöra en snabb analys av utvecklingen i Göteborg, de fyra stadsområdena och de nya mellanområdena. Denna presentation omfattar i ett första steg mest demografiska variabler och hushållsuppgifter. Efterhand kommer socioekonomiska variabler om utbildning, inkomster och arbetsmarknads att läggas till.

Uppgifterna i de två nya interaktiva produkterna hämtas från statistikdatabasen.

Befolkningsprognoser
Prognosen gjordes i februari/mars innan Covid-19 var klassad som en pandemi. Covid-19 har stor påverkan på befolkningsutvecklingen och prognosavvikelserna kommer därför att bli stora 2020. En ny prognos tas fram februari/mars.