Publiceringsplan

När publiceras statistiken? Publiceringskalendern visar när statistik och statistikprodukter planeras att publiceras.

Exakt publicering beror bland annat på när vi får tillgång till grundstatistiken från SCB, vilket kan variera någon vecka.         

Statistik Beräknad publicering
   
Statistikdatabas Påbörjas i april
   
Folkmängd helår (prel) 1 februari
Folkmängd månad (prel) Nästkommande månadsskifte
   
Faktablad  
   Göteborgsbladet Maj
   Äldres boendeblad December
   Socialt boendeblad November
   Prognosblad Juni
   Hälsoblad Januari
   
SDN-presentationer Maj
   
Adressregister Varje kvartal
   
Prognoser  
   Kommunprognos Mars
   SDN-prognos April
   Primärområdesprognos Juni