Definitioner och förklaringar

Här finns fyra filer med definitioner och förklaringar av de statistiska mått vi använder. Det är en fil per statistikområde

Definitioner och förklaringar efter statistikområde

Arbetsmarknad

Befolkning

Inkomst och Utbildning

Bostäder och Byggande