Mer om statistiken

Om inget annat anges så har statistiken som tabeller, diagram och analyser baseras på producerats av Statistiska centralbyrån (SCB). Stadsledningskontoret inom Göteborgs Stad har köpt in utvald statistik och bearbetat denna så att den ska passa organisationens behov av fakta- och analysunderlag.

Statistik är inte exakt. Det finns alltid felkällor som är av olika stor betydelse för olika användningsområden. Statistikens avgränsningar, definitioner och övriga kvalitetsaspekter finns beskrivna på Statistiska centralbyråns webbplats (länk: www.scb.se).

Observera att statistiken beskriver befolkningen som är folkbokförd i Göteborg den 31 december respektive år. Personer som inte är folkbokförda i Göteborg, exempelvis asylsökande personer utan uppehållstillstånd, ingår därför inte i statistiken.

Via folkbokföringen kopplas varje person till en lägenhet. Lägenheterna har ett lägenhetsnummer som sedan kan kopplas till en fastighet. Alla fastigheter läggs samman till basområden (också kallat nyckelkodsområde eller NYKO) som är den minsta geografiska enhet som statistiken redovisas på.

Mer om statistikens innehåll och definitioner
Vi har valt att dela upp statistiken i fyra olika huvudområden: befolkning, arbetsmarknad, inkomst och utbildning samt bostäder och byggande. Varje statistikområde har sina förklaringar och definitioner. Du hittar dessa under respektive huvudområde i fillistan nedan.