Hämta statistik

Här nedan presenterar vi de möjligheter som finns för att hämta statistik.

Kommunen i siffror visar aktuella basfakta för Göteborgs befolkning.

I statistikdatabasen kan du skapa dina egna tabeller och ladda ner i olika filformat. Uppgifter finns för både Göteborg och Göteborgsregionen.

Statistiken redovisas på våra administrativa områdesindelningar.Läs mer om områdesindelningen.

Vill du snabbt få en överblick över Göteborgs geografiska områden så har vi olika faktablad. De är statistiska sammanställningar ur olika perspektiv. Göteborgsbladet är kanske mest känt med det finns även faktablad över äldres boende, befolkningsprognosen, socialt boende samt hälsodata.

SDN-presentationerna är färdiga presentationer i Powerpoint där stadsdelarna och primärområdena presenteras ur ett statistiskt perspektiv i form av diagram, siffror och kartor.