Statistikdatabasen - Demografi

Från och med den 1 januari 2021 försvann Stadsdelsnämnderna (SDN) som en organisatorisk del av Göteborgs Stad. Tidigare har mycket statistik redovisats för just SDN, och den här interaktiva rapporten är en del i ett större arbete att publicera mer analyser och statistik på andra områdesnivåer. All statistik i rapporten redovisas för stadens 36 mellanområden.

Vi har tagit fram två rapporter (en för fyra stadsområden och en för 36 nya mellanområden) som är tänkta att vara ett lättare sätt att ta till sig den statistik som finns i vår Statistikdatabasen samt fungera som ett komplement till övriga analyser som finns på vår webbplats goteborg.se/statistik. Syftet med att visualisera delar av Statistikdatabasen är att möjliggöra en snabb analys av utvecklingen i Göteborg och dess delområden. Den här rapporten innehåller demografiska variabler samt hushållsuppgifter  (det finns även en rapport med socioekonomiska variabler dvs som rör utbildning, inkomster och arbetsmarknad).

BI-rapporterna: 
Statistikdatabasen Demografi - stadsområden Göteborg 2021


Statistikdatabasen Demografi - mellanområden i Göteborg 2021