Visualiseringar - Interaktiva presentationer

Vi har tagit fram nya interaktiva presentationer/visualiseringar som ett komplement till Statistikdatabasen och övriga analyser som finns på vår webbplats.

  • Presentationen ”Utvalda åldersgrupper” redovisar befolkning och socioekonomi för tre av de viktigaste åldersgrupperna för den kommunala tjänsteproduktionen: barn i förskoleåldrarna, barn i grundskoleåldrarna och äldre personer. Presentationen redovisas på den nya mellanområdesnivån.

Uppgifterna i de två nya interaktiva produkterna hämtas från statistikdatabasen.