Interaktiva rapporter

Vi har tagit fram interaktiva rapporter/visualiseringar som ett komplement till Statistikdatabasen och övriga analyser som finns på vår webbplats.

  • Rapporten ”Utvalda åldersgrupper” redovisar befolkning och socioekonomi för tre av de viktigaste åldersgrupperna för den kommunala tjänsteproduktionen: barn i förskoleåldrarna, barn i grundskoleåldrarna och äldre personer. Presentationen redovisas på den nya mellanområdesnivån med 36 områden.
  • Sedan finns det rapporter som är tänkta att visualisera delar av statistikdatabasen. Vi har en som fokuserar på demografi (som består av två delrapporter, en för stadsområden och en för mellanområden) och en som fokuserar på socioekonomi (mellanområden). Syftet med dessa är att möjliggöra en snabb analys av utvecklingen i Göteborg. 

Uppgifterna i de interaktiva rapporterna hämtas från statistikdatabasen.