SDN-presentationer

I och med att stadens 10 stadsdelsnämndsområden försvinner så kommer vi inte längre att ta fram den här produkten.

Här hittar du färdiga presentationer i Powerpoint där stadsdelarna och primärområdena presenteras ur ett statistiskt perspektiv i form av diagram, siffror och kartor.

Presentationerna publiceras i juni varje år och är fria att använda men ange källa stadsledningskontoret, Göteborgs Stad.

Presentationernas innehåll är framtaget tillsammans med representanter från stadsdelsförvaltningarna. De innehåller så väl uppgifter för stadens stadsdelsnämndsområden (SDN) som primärområdena inom respektive SDN.

Här publiceras det senaste årets presentationer. Vill du ha tidigare årgångar är du välkommen att kontakta oss via e-post statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se

Presentationsbilder för Göteborg 2019