Månadsstatistik - Befolkningen

På den här sidan publicerar vi varje månad SCB:s senaste statistik för Göteborgs folkmängd och hur befolkningen förändrats. Vi har även tagit fram ett interaktivt analysverktyg där man kan se hur årets befolkningsförändringar ser ut jämfört med hur det sett ut historiskt (det ligger längst ner på sidan). Dessutom kan du jämföra Göteborgs utveckling med bland annat övriga storstäder och storstadsregioner.

Tidigare har vi kunnat publicera SCB:S statistik över befolkningen en gång om året (februari), nu har vi tillgång till månadssiffror som då har en eftersläpning på endast 5 veckor (det innebär att folkmängden kommer uppdateras runt den 8:de varje månad). Observera att månadsstatistiken över befolkningen är preliminära siffror. Det tillkommer alltid vissa justeringar i efterhand och det är först när SCB publicerar sin officiella årsstatistik som folkmängdssiffrorna är låsta och klassificeras som slutgiltiga.

Statistiska centralbyråns senaste månadsstatistik avser sista dagen i november månad. Göteborgs folkmängd har ökat med 8 990 personer hittills i år och stadens folkmängd är nu 596 539.


SCB:s indelning Stor-Göteborg utgörs av Göteborgsregionens 13 kommuner. Stor-Stockholm omfattar alla kommuner i Stockholms län och Stor-Malmö består enligt SCB:s definition av Malmö, Lund, Trelleborg, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Eslöv, Höör och Skurup.

Göteborgs folkmängd och folkmängdens utveckling under året


Diagrammen ovan visar hur Göteborgs folkmängd förändrats hittills under året. Jämförelsen görs med de senaste fyra årens utveckling mellan januari och december. De två pandemiåren 2020 och 2021 syns tydligt. Observera att Göteborgs folkmängd normalt sett ökar mest under månaderna augusti och september.

Analysverktyget hittar du här nedanför

Om du vill titta närmare på hur befolkningen har förändrats under 2000-talet så har vi skapat ett interaktivt analysverktyg i Microsoft Power BI som utgår från SCB:s månadsstatistik. Du hittar den här: Befolkningsförändringar månadsvis SCB

(du kan även klicka på bilden)


SCB:s befolkningsstatistik hittar du här: Månadsstatistik SCB