Invånare i kommunen 2017 Båda kön Kvinnor Män
Samtliga 564 039 282 518 281 521
    0-17 år 111 154 54 259 56 895
   18-64 år 366 265 180 358 185 907
   65- år 86 620 47 901 38 719
Medelålder 38,9 39,8 38,0
Utrikes födda 146 937 72 392 74 545
Födda 7 481 3 598 3 883
Avlidna 4 266 2 261 2 005
Födelsenetto 3 215 1 337 1 878
Inflyttade 35 651 17 244 18 407
Utflyttade 31 693 15 665 16 028
Nettoflyttning 3 958 1 579 2 379
Folkökning 7 399 3 011 4 388
       
Utbildningsnivå (18- år) 2017 Båda kön Kvinnor Män
Grundskola 73 323 36 743 36 580
Gymnasial 162 713 77 250 85 463
Eftergymnasial 200 259 107 386 92 873
       
Förvärvsinkomst 2016 (20-år) Båda kön Kvinnor Män
Medelinkomst 297 234 259 653 335 755
Medianinkomst 274 344 242 512 311 835
       
Sysselsättning 2016 (16- år) Båda kön Kvinnor Män
Arbetstillfällen i Göteborg 344 374 162 275 182 099
   Bor och arbetar i Göteborg 227 348 112 988 114 360
   Pendlar in till Göteborg 117 026   49 287   67 739
   Pendlar ut från Göteborg   53 087   23 831 29 256
       
Bostäder 2017 Antal bostäder   Antal personer
Totalt 279 339   564 039
   Flerbostadshus 226 022   395 108
   Småhus 53 317   158 848
   Uppgift saknas     10 083
Bostadsbyggande 2 201    
       
Hushåll 2017     Antal
Totalt     263 301
Antal hushåll efter storlek      
   1 person     114 059
   2 personer     73 085
   3 personer     31 551
   4 personer     28 180
   5 personer     9 959
   6 personer     3 449
   7 personer     3 018
       
Antal personer per hushåll i snitt   2,1