Kommunen i siffror

Nedan presenteras aktuella basfakta för Göteborgs befolkning.

Invånare i kommunen 2018 Båda kön Kvinnor Män
Samtliga 571 868 285 845 286 023
0-17 år 113 343 55 351 57 992
18-64 år 370 382 181 964 188 418
65- år 88 143 48 530 39 613
Medelålder 38,9 39,8 38,0
Utrikes födda 150 512 73 765 76 747
Födda 7 554 3 742 3 812
Avlidna 4 262 2 237 2 025
Födelsenetto 3 292 1 505 1 787
Inflyttade 36 492 17 549 18 943
Utflyttade 32 007 15 750 16 257
Nettoflyttning 4 485 1 799 2 686
Folkökning 7 829 3 327 4 388
Utbildningsnivå (18- år) 2018 Båda kön Kvinnor Män
Grundskola 67 794 33 821 33 973
Gymnasial 162 521 76 946 85 575
Eftergymnasial 214 417 113 484 100 933
Förvärvsinkomst 2017 (20-år) Båda kön Kvinnor Män
Medelinkomst 307 006 268 762 345 988
Medianinkomst 285 244 251 852 323 414
Sysselsättning 2017 (16- år) Båda kön Kvinnor Män
Arbetstillfällen i Göteborg 353 938 166 254 187 684
Bor och arbetar i Göteborg 232 964 115 030 117 934
Pendlar in till Göteborg 120 974 51 224 68 750
Pendlar ut från Göteborg 53 785 23 999 29 786
Bostäder 2018 Antal bostäder Antal personer
Totalt 282 819 571 868
Flerbostadshus 225 812 401 618
Småhus 53 516 159 851
Uppgift saknas 10 399
Bostadsbyggande (nybyggnad) 2 738
Hushåll 2018 Antal
Totalt 267 015
Antal hushåll efter storlek
1 person 116 092
2 personer 73 902
3 personer 31 746
4 personer 28 427
5 personer 10 153
6 personer 3 502
7 personer eller fler 3 193
Antal personer per hushåll i snitt 2,1