Kommunen i siffror

Nedan presenteras våra senast tillgängliga siffror för kommunen, basfakta för Göteborg och Göteborgs befolkning.

Är du intresserad av andra kommuner i landet så har SCB den möjligheten på sin hemsida "Kommuner i siffror". Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

GÖTEBORG
Invånare i kommunen 2019

Båda kön

Kvinnor

Män
Samtliga 579 281 288 973 290 308
    0-17 år 114 844 56 098 58 746
   18-64 år 374 875 183 690 191 185
   65- år 89 562 49 185 40 377
Medelålder 38,9 39,8 38,0
Utrikes födda 159 342 77 839 81 503
Födda 7 513 3 614 3 899
Avlidna 4 096 2 104 1 992
Födelsenetto 3 417 1 510 1 907
Inflyttade 35 902 17 134 18 768
Utflyttade 32 386 15 723 16 663
Nettoflyttning 3 513 1 411 2 105
Folkökning 7 413 3 128 4 285
       
Utbildningsnivå (18- år) 2018 Båda kön Kvinnor Män
Grundskola 67 041 33 006 34 035
Gymnasial 162 541 76 766 85 775
Eftergymnasial 220 125 116 551 103 574
       
Förvärvsinkomst 2018 (20-år) Båda kön Kvinnor Män
Medelinkomst 318 352 278 517 358 735
Medianinkomst 295 133 260 715 334 016
       
Sysselsättning 2018 (16- år) Båda kön Kvinnor Män
Arbetstillfällen i Göteborg 362 084 169 749 192 335
   Bor och arbetar i Göteborg 237 862 117 154 120 706
   Pendlar in till Göteborg 124 222  52 595   71 627
   Pendlar ut från Göteborg   53 341   23 430 29 911
       
Bostäder 2019 Antal bostäder   Antal personer
Totalt 286 167   579 281
   Flerbostadshus 232 534   408 057
   Småhus 53 633   160 107
   Uppgift saknas     11 117
Bostadsbyggande (nybyggnad) 4 194    
       
Hushåll 2018     Antal
Totalt     271 380
Antal hushåll efter storlek      
   1 person     118 784
   2 personer     74 896
   3 personer     32 125
   4 personer     28 589
   5 personer     10 212
   6 personer     3 559
   7 personer eller fler     3 185
Antal personer per hushåll i snitt   2,1