Kommunen i siffror

Nedan presenteras aktuella kommunen i siffror, basfakta för Göteborg och Göteborgs befolkning.

Är du istället intresserad av andra kommuner i landet så har SCB den möjligheten på sin hemsida "Kommuner i siffror". Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

GÖTEBORG
Invånare i kommunen 2019

Båda kön

Kvinnor

Män
Samtliga 579 281 288 973 290 308
0-17 år 114 844 56 098 58 746
18-64 år 374 875 183 690 191 185
65- år 89 562 49 185 40 377
Medelålder 38,9 39,8 38,0
Utrikes födda 159 342 77 839 81 503
Födda 7 513 3 614 3 899
Avlidna 4 096 2 104 1 992
Födelsenetto 3 417 1 510 1 907
Inflyttade 35 902 17 134 18 768
Utflyttade 32 386 15 723 16 663
Nettoflyttning 3 513 1 411 2 105
Folkökning 7 413 3 128 4 285
Utbildningsnivå (18- år) 2018 Båda kön Kvinnor Män
Grundskola 67 041 33 006 34 035
Gymnasial 162 541 76 766 85 775
Eftergymnasial 220 125 116 551 103 574
Förvärvsinkomst 2018 (20-år) Båda kön Kvinnor Män
Medelinkomst 318 352 278 517 358 735
Medianinkomst 295 133 260 715 334 016
Sysselsättning 2018 (16- år) Båda kön Kvinnor Män
Arbetstillfällen i Göteborg 362 084 169 749 192 335
Bor och arbetar i Göteborg 237 862 117 154 120 706
Pendlar in till Göteborg 124 222 52 595 71 627
Pendlar ut från Göteborg 53 341 23 430 29 911
Bostäder 2019 Antal bostäder Antal personer
Totalt 286 167 579 281
Flerbostadshus 232 534 408 057
Småhus 53 633 160 107
Uppgift saknas 11 117
Bostadsbyggande (nybyggnad) 4 194
Hushåll 2018 Antal
Totalt 271 380
Antal hushåll efter storlek
1 person 118 784
2 personer 74 896
3 personer 32 125
4 personer 28 589
5 personer 10 212
6 personer 3 559
7 personer eller fler 3 185
Antal personer per hushåll i snitt 2,1