Prognosblad

Läs mer om befolkningsprognosen och den demografiska utvecklingen i de stadsdelsvisa prognosbladen.

Prognosbladen innehåller kommentarer till befolkningsprognosen tillsammans med en beskrivning av de demografiska variablerna för stadsdelarna med ingående primärområden.
De senaste prognosbladen finns i fillistan här under.

Den kompletta prognosen i siffror finns i vår statistikdatabas.
Länk till befolkningsprognosen i statistikdatabasen