Äldrebladet

Äldrebladet beskriver den äldres befolkningens levnads- och boendeförhållanden. Bladen redovisas för stadsdelsnämnder (SDN) och primärområden. Äldrebladet i sin nuvarande form görs just nu om. Under 2019 kommer statistiken om äldre istället presenteras på karta. Verktyget som staden använder är QGIS (geographic information system).

Faktabladen var tänka att snabbt ge en överblick över ett område med fokus på de äldre, samt vara ett stöd när man ville jämföra olika områden. Fokus var folkbokförd befolkning 65 år och äldre och dessa beskrevs först ur ett socioekonomiskt perspektiv därefter redovisades bostadsbeståndet i området samt hur de äldre bodde.

Äldrebladet består av två sidor med statistiksammanställningar per geografiskt område samt ett försättsblad med viktig information och definitioner.

Bladet togs fram gemensamt av representanter för fastighetskontoret, stadsledningskontoret samt stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Hisingen och Örgryte-Härlanda.

Faktabladen skapades en gång per år och är fria att använda, men ange källa Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad.

Här nedan listas den senaste versionen. Vill du ha tidigare versioner är du välkommen att kontakta oss via e-post på adressen statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se Men några nya blad kommer alltså inte att göras längre.

Är du intresserad av "Äldrebladet på karta" så hittar du det hos Senior Göteborg.