Andra statistikkällor

Här finns en samling länkar till andra statistikkällor som publicerar statistik om Göteborgs befolkning och dess egenskaper. Saknar du någon statistikleverantör får du gärna höra av dig till oss.

Statistiska centralbyrån (SCB)
Officiell statistik från SCB och andra myndigheter

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)
Kommunernas och landstingens verksamheter.

Västra Götalandsregionen (VGR)
Statistik och fakta om Västra Götalandsregionen och dess invånare

Migrationsverket
Statistik kring migration till Sverige

Brottsförebyggande rådet (Brå)
Officiell kriminalstatistik

Valmyndigheten
Resultat av allmänna val

Universitetskanslersämbetet
Officiell statistik om högskolan

Statistiska Centralbyrån (SCB) "Kommuner i siffror"
Statistiksammanställning per kommun, eller jämföra en kommun med en annan.