Kartor över stadens områdesindelning

Här finns kartor över stadsdelsnämnder, primärområden och basområden. Denna områdesindelning är det sätt som vår statistik redovisas på. Kartornas aktualitet är 2018. Översyn görs vanligen vart femte år.

För stadsområden finns ännu inga färdiga kartor.
Tills dessa publiceras kan du se områdena på bilder i en powerpoint-fil: Nya Stadsområden eller i en pdf-fil: Nya Stadsområden

För varje stadsdelsnämnd (stadsdelsnämnder upphör 2020-12-31) finns två filer med kartor. En som visar hela stadsdelsnämnden och en som visar detaljkartor.

På kartorna markeras stadsdelsnämndsområde med svart linje, primärområdesgränser med blå linje och basområdesgränser med röd linje.

De blå siffrorna i kartorna anger primärområdets nummer. De röda siffrorna identifierar basområden inom respektive primärområde. För att få fram basområdets nummer läggs primärområdets nummer samman med basområdets siffror. Exempelvis primärområde 601 (Lövgärdet) och basområde 01, får basområdesbeteckning 60101.

Har du övriga frågor om vilka kartor som finns att tillgå i kommunen, skicka då ett meddelande till stadsbyggnadskontoret i Göteborg på adressen kartor@sbk.goteborg.se.

Områdeskartor i pdf-format


SDN Angered SDN Angered - detaljkarta
SDN Östra Göteborg SDN Östra Göteborg - detaljkarta
SDN Örgryte-Härlanda SDN Örgryte-Härlanda - detaljkarta
SDN Centrum SDN Centrum - detaljkarta
SDN Majorna-Linné SDN Majorna-Linné - detaljkarta
SDN Askim-Frölunda-Högsbo SDN Askim-Frölunda-Högsbo - detaljkarta
SDN Västra Göteborg SDN Västra Göteborg - detaljkarta
SDN Västra Hisingen SDN Västra Hisingen - detaljkarta
SDN Lundby SDN Lundby - detaljkarta
SDN Norra Hisingen SDN Norra Hisingen - detaljkarta