Adressregister

Med hjälp av adressregistret kan du hitta inom vilket område en adress finns, respektive vilka adresser som finns inom ett område.

Hitta stadsdelsnämnden för adressen

I Göteborg finns det ca 100 000 adresspunkter. Med adressregistret får du reda på vilken stadsdelsnämnd var och en av dom tillhör. Du får också fram vilket mellanområde, primärområde eller basområde adressen tillhör.

Adressregistret är upplagt i en excelfil och du använder den i Excel inbyggda sökfunktionen för att hitta din adress.

Ansvariga för adressättning i Göteborg är adressgruppen på stadsbyggnadskontoret.