Geografi

Här finns länkar till sidor med adressregister, områdeskartor och beskrivning av den områdesindelningen som stadens statistik redovisas på.

Förutom att ansvara för befolkningsstatistiken i staden, ansvarar Statistik och Analys även för den administrativa områdesindelningen.

Detaljerade kartor över staden och dess delområden

Hur är områdesindelningen framtagen?

Adressregister, ta reda på vilka adresser som hör till vilket delområde.

Karta över Göteborgs tio stadsdelsnämnder