Geografi och kartor


Här finns länkar till sidor med adressregister, områdeskartor och beskrivning av den områdesindelningen som stadens statistik redovisas på.

Här hittar du information om stadens områdesindelning inklusive detaljerade kartor över staden och dess delområden. Det finns även ett adressregister där man kan se vilka adresser som hör till vilket delområde. 

Vill man inte bara titta på våra kartor utan arbeta vidare med dem så finns de även som GIS-skikt i form av tab- och shape-filer.  

Den största förändringen när det gäller områdesindelningen är att Stadsdelsnämnder inte längre finns som delområden samt att fyra nya Stadsområden har tillkommit: