Statistikdatabasen visualiserad - mellanområden 2021

Från och med den 1 januari 2021 försvinner Stadsdelsnämnderna (SDN) som en organisatorisk del av Göteborgs Stad. Tidigare har mycket statistik redovisats för just SDN, och den här interaktiva rapporten är en del i ett större arbete att publicera mer analyser och statistik på andra områdesnivåer. All statistik i rapporten redovisas för stadens 36 mellanområden.

Den här rapporten är tänkt att vara ett komplement till Statistikdatabasen och övriga analyser som finns på vår webbplats goteborg.se/statistik. Syftet med att visualisera delar av Statistikdatabasen är att möjliggöra en snabb analys av utvecklingen i Göteborg och våra 36 mellanområden. Just nu innehåller rapporten främst demografiska variabler samt hushålluppgifter. Efter hand kommer socioekonomiska variabler som rör utbildning, inkomster och arbetsmarknad att läggas till. Uppgifterna hämtas från Statistikdatabasen.

BI-rapporten: 
Statistikdatabasen visualiserad - mellanområden i Göteborg 2021