Ökad utflyttning till GR

[Publicerad 2017-05-31] Utflyttningen till de tolv grannkommunerna som ingår i Göteborgsregionen fortsätter att öka under 2017 enligt statistik från det kommunala invånarregistret ProCapita. Efter att under flera år legat på en nivå runt 10 000 personer har utflyttningen sedan 2013 ökat till 12 300 år 2016. Utflyttningen är i år högre än den var vid motsvarande tid förra året. Det visar även Statistiska centralbyråns flyttstatistik för första kvartalet.

Det är i en stor utsträckning barnfamiljer som flyttar ut från Göteborg. Den ökade utflyttningen kan ha flera orsaker, bland annat är bostadsbyggandet högre i grannkommunerna än på många år och vi befinner oss i en högkonjunktur som gör att fler har möjlighet att flytta. En del av förklaringen är också att det finns fler barnfamiljer. Under 2000-talet har antalet barn i Göteborg i åldrarna 0-15 år ökat med 18 000 eller 22 procent.