Befolkningsutveckling första halvåret 2021

Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsstatistik för Sveriges kommuner visar att pandemin har fortsatt stor påverkan på befolkningsutvecklingen. • Den lägsta befolkningstillväxten sedan 2005 • Stor ökning av utflyttningen • Antalet födda ökar

Läs mer om befolkningsutvecklingen första halvåret 2021 i rapporten här nedan:

Låg folkökning första halvåret 2021