Befolkningsutveckling första halvåret 2021

Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsstatistik för Sveriges kommuner visar att pandemin har fortsatt stor påverkan på befolkningsutvecklingen. • Den lägsta befolkningstillväxten sedan 2005.  • Stor ökning av utflyttningen.  • Antalet födda ökar.

Läs mer om befolkningsutvecklingen första halvåret 2021 i rapporten här nedan:

Låg folkökning första halvåret 2021