Befolkningsutveckling första halvåret 2022

Folkmängdsförändringen är nu tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Vi har även det lägsta antalet födda under det första halvåret sedan 2006. Det tillsammans med att invandringen ökar bidrar till att Göteborgs folkmängd ökade mest av alla kommuner under det första halvåret 2022.

Läs mer om befolkningsutvecklingen första halvåret 2022 i rapporten här nedan:

Befolkningsutveckling första halvåret 2022