Befolkningsutveckling första halvåret 2020

Lägre befolkningstillväxt som effekt av Covid-19.

Årets befolkningsökning kommer sannolikt bara bli hälften så stor som den årliga befolkningsökningen varit det senaste decenniet. Det innebär att befolkningsprognosen, som gjordes innan Covid-19 var klassad som en pandemi, överskattar årets befolkningstillväxt.

Läs mer i rapporten här nedan. Du hittar som vanligt siffrorna i vår Statistikdatabas