Befolkningsutveckling 2019

Under 2019 ökade stadens befolkning med 7 413 personer till 579 281 invånare. Sedan 2008 har Göteborg haft en hög och stabil befolkningstillväxt på i genomsnitt över 7 100 personer. Det innebär att folkmängden ökat med 85 000, eller annorlunda uttryckt motsvarande Kungsbacka kommun, under de tolv senaste åren. Utvecklingen 2019 följde i det stora hela utvecklingen de senaste åren, såväl avseende befolkningstillväxtens sammansättning som förändringarna av befolkningens åldersstruktur.

Observera att statistiken redovisar den folkbokförda befolkningen, personer utan uppehållstillstånd, så som asylsökande och papperslösa, ingår alltså inte.

Länk till statistik om folkmängden i statistikdatabasen