Under 2018 ökade Göteborgs befolkning med 7 829 personer och uppgick därmed till 571 868 personer vid årsskiftet.

Diagram över folkmängden 1968-2018

Observera att statistiken redovisar den folkbokförda befolkningen, personer utan uppehållstillstånd, så som asylsökande och papperslösa, ingår alltså inte.

Länk till statistik om folkmängden i statistikdatabasen