Befolkningsutveckling 2017

Fortsatt snabb befolkningstillväxt under 2017 [Publicerad 2018-03-09]

Under 2017 ökade Göteborgs befolkning med 7 399 personer och uppgick vid årsskiftet till 564 039 personer.

Befolkningsstatistiken redovisar den folkbokförda befolkningen. Personer utan uppehållstillstånd som asylsökande och papperslösa ingår inte i befolkningen. Folkökningen var hög även på riksnivå och Sverige passerade det ”magiska” 10-miljoner strecket under året, samtidigt som invånarantalet i Göteborgsregionen för första gången översteg en miljon invånare.

Länk till folkmängden i statistikdatabasen